Tui Shou – Yang Tai Ji Quan

Součástí tréninku Tai Ji Quan je cvičení zvané Tui Shou (Lepivé ruce). Jedná se o procvičování technik ve dvojici, přičemž jde především o to, naučit se vnímat protivníka  a reagovat na jeho snahu neutralizací útoku. Síla je vedena v kruhu, po akci vždy následuje reakce. Obě strany se neustále střídají, dokud se jeden z dvojice nerozhodne využít protivníkův útok k jeho odhození. Ve skutečnosti nejde o nějaké přetlačování či silový boj, ale naopak o jemné přilnutí (odtud název), zpracování útočníkovy síly a její navrácení směrem k němu. Video představuje pokročilé provedení volného Tui Shou.

Taiji vás přenese do jiného světa

Jak zhmotnit přítomný okamžik? Jak ukázat, co se odehrává uvnitř každého z nás při cvičení Taiji, ve chvílích, kdy se ocitáme ve vlastním světě, zdánlivě mimo běžný prostor a čas? Myslím, že tomuto videu se to opravdu povedlo.