Cvičení

Tai Ji Quan rodiny Yang se předává tradičním způsobem mezi učitelem a žákem, podobně jako tomu vždy bylo u samotných členů rodiny Yang.

Pro tento způsob výuky je charakteristický individuální přístup ke každému cvičenci  a výuka v malém počtu osob. Informace jsou předávány postupně podle toho, jak je student připraven je přijímat. V naší škole dodržujeme přesnou posloupnost výuky jednotlivých úrovní cvičení, jak je dáno tradicí rodiny Yang.


Co můžete od cvičení Tai Ji Quan očekávat?

 • Zlepšení zdraví a fyzické kondice
 • Fyzickou a psychickou relaxaci
 • Zklidnění mysli
 • Schopnost ubránit se

Z obsahu výuky: 

 • Zjemňující cvičení sloužící k pochopení významu cvičení a zlepšení proudění vitální energie Qi
 • Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem)
 • Rychlá sestava rodiny Yang (Chang Chuan)
 • Cvičení pro rozvoj vnitřní energie (Qi Gong)

 • Cvičení s partnerem – Tui Shou, San Shou, aplikace pohybů ze sestavy

 • Cvičení se zbraněmi – šavle (Dao), meč (Jian), kopí (Qiang)
 • Cvičení zaměřená na rozvoj síly a výbušné energie
 • Cvičení pro podporu zdraví

Pokud chcete cvičit  především pro podporu Vašeho zdraví, můžete se zaměřit jen na Zjemňující cvičení, Tradiční sestavu 124 forem rodiny Yang, cviky podporující zdraví a Qi Gong.

Máte-li zájem o kompletní systém Taiji kung-fu rodiny Yang, můžete se toho naučit  mnohem více 


Úrovně cvičení – základní přehled

Tradiční sestava rodiny Yang (124 forem) má různé úrovně provedení, z nichž každá výrazným způsobem rozšiřuje Vaše dovednosti a přináší bonus nejen pro Vaše zdraví, ale také pro schopnost ubránit se případnému napadení.

Pro představu uvádím názvy prvních šesti úrovní (jejich celkový počet je však vyšší ):

 1. Základní provedení sestavy (Instructional form)
 2. Uvolnění (Loosening)
 3. Dvojité uvolnění (Double loosening)
 4. Pozitivní linie (Positive line)
 5. Jak využít negativitu (How to use a negative)
 6. Volný průchod (Free passage)