Kruh na vodách

 

Most

Možná si říkáte, proč jsem zvolila pro stránku naší Taiji školy právě tento úvodní obrázek, když na první pohled se cvičením nijak nesouvisí. Ano, je to částečně proto, že mám ráda les a vodu a kombinace obojího mne činí šťastnou :-). Hlavním důvodem je ale skrytá symbolika, která se otevírá oku vnímavého pozorovatele.

Oblouk kamenného mostu se odráží na vodní hladině a dotváří tak vzhled dokonalého kruhu. V Číně je kruh symbolem dokonalosti a počátku všech věcí. Podle taoistické kosmologie představuje absolutno, neohraničené Wu Ji (無極), z něhož v okamžiku Velkého předělu Tai Ji (太極) vznikají protikladné principy yin a yang (doslova stín a světlo), z nichž se posléze rodí pět elementů – dřevo, oheň, země, kov a voda. Také Tai Ji je zobrazováno v podobě kruhu, uvnitř kterého se prolínají oba principy yin a yang (patrně nejznámějším symbolem je monáda). Scenérie na obrázku tuto harmonii v mnohém připomíná – nehybný most se klene nad tekoucí řekou, špičaté skalisko vyvstává na vodní hladině jako symbol ohně, mísí se zde klid a pohyb, navenek i uvnitř. Stejně je tomu ostatně i v umění Tai Ji Quan (太極拳), jehož název v překladu znamená Pěst Nejvyššího vrcholu či Pěst Velkého předělu.

Scenérie s kamenným mostem má  význam i v kontextu evropské tradice, neboť podle ní jsou zde zastoupeny všechny elementy tvořící svět – oheň (byť jen symbolicky), voda, země, vzduch, plus pátý element symbolizovaný kruhem, jenž spojuje vše do jednoho celku.